Yazıcı Bartleby Kitap Eleştirisi

Yazıcı Bartleby Kitap Eleştirisi
Yazıcı Bartleby Kitap Eleştirisi

  Katip Bartleby, romana işlerin yoğunluğu sebebi ile bir yazıcı daha olmak isteyen avukat sayesinde dahil olur. İşini asla aksatmayan Bartleby, kendine verilen bütün görevleri eksiksiz yerine getirmektedir.

  Fakat Bartleby biraz tuhaf bir adamdır. Bartleby’ nin fiziksel olarak görüntüsü şu şekildedir; “Hareketsiz bir genç adam, solgunca, derli toplu, acınacak ölçüde saygıdeğer, iflah olmaz derecede hüzünlü! “

   Romandaki anlatıcı bir gün Bartleby’ e kolay bir görev verir fakat aldığı cevap artık Bartleby ile de özdeşleşmiş olan “ yapmamayı tercih ederim “ olur. O zamana kadar verilen her işi intizamla yapan Bartleby bu sefer yapmamayı tercih etmiştir.

  Romanda Kâtip Bartleby dışındaki karakterlerin özel hayatlarına çok girilmemesi ile birlikte gerçek bir adlarının olmayışı onları sıradanlaştırmaktadır. Kâtip Bartleby bu sebepten ötürü “ Yapmamayı tercih ederim.” Bir başkaldırı sembolü de olmuştur. Bu ifadeyle bilinenlere karşı çıkmış kişinin toplum kurallarına veya toplum düzenine boyun eğmeyerek özgür ifadesini kullanması gerektiğine de değinmiştir.

    Kâtip Bartleby ’nin tercihleri konusunda bu denli net olması aynı zamanda onun cesur ve özgürlüğüne düşkün biri olduğunu göstermektedir.

    Özgürlüğü için bir direnişte olan yazıcı Bartleby, romanın sonunda onun tercihi olmadığı halde hapse atıldı. Tercihleri olmayacaksa; istediği bir yerde yaşamak da yersizdir Bartleby için.

   Bu direniş bize, bir Bartleby ve onun gibi sistemin dayattıklarını “yapmamayı tercih ediyorum” diyen insanlara ne derecede değer ihtiyacımız olduğunu gayet vurucu bir biçimde göstermektedir.